Paikallissäännöt Ähtärin Golfn kentällä

 

 1. Pelialueen rajat (valkoiset paalut)

väylien 1 ja 6 vasen reuna

väylien 8 ja 18 päät

2. Pudotusalueet

väylän 16 vesieste, pallon mennessä viheriölle menevän esteen puoleiselta reunalta veteen tai esteen oikealle puolen mutalammikkoon, silloin kun siellä on vettä, vesiestesäännön mukainen rangaistus ja droppi merkitystä paikasta (dropping zone)

– pallon mennessä veteen väylällä 17 sillan oikealta puolelta vesiestesäännön mukainen rangaistus ja droppi

merkitystä paikasta (dropping zone)

3. Haitat, joista vapautuu rangaistuksetta

– kastelulaitteiden kannet ovat kiinteitä haittoja, vapautuminen säännön 24-2 mukaisesti

– kentän laitteet, kuten penkit, opastaulut jne.

– Jos pallo osuu kentällä olevaan sähköpylvääseen tai sen osaan, sähköjohtoon tai tukivaijeriin, on pelaajan

uusittava lyönti rangaistuksetta (sääntö 20-5)

väylillä 1, 3 ja 6 pylväiden ympäristö (vain haitta-alueella)

väylän 13 griinin vieressä oleva sähköpylväs ja kaappi

100 m, 150 m ja 200m mittapaalut, joista mitattu matka on viheriön keskelle, ovat kiinteitä haittoja.

Paalun poistaminen on kielletty(sääntö 24-2)

– kaikista väylien poikki tai väylien reunoissa kulkevista teistä vapautuu rangaistuksetta.

– hiekkaesteissä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa(sääntö 24-1)

väylän 7 kaivokumpare tolppineen

väylän 8 pumppuasema laitteineen

väylän 10 vasemmassa laidassa oleva rakennuksen pohja

väylällä 11 sorapintainen salaoja

väylän 11, 12 ja 16 olevat istutukset (ei saa pelata, lähin pelattava paikka)

väylän 17 eduskuntatalon edustan istutukset (ei saa pelata, dropping zone)

ja greenin takana olevat istutukset(ei saa pelata, dropping zone)

Istutukset ja pensaat joista vapautuksen saa, on merkitty oranssilla nauhalla

4. Kentän oleellisia osia (Sääntöä 24-2 ei voi soveltaa).

väylien 11, 17 ja 18 isot kivet

– kuorikkeella peitetyt alueet

TURVALLISUUS:

Väylän 4 pelaaminen väylän 5 kautta on kielletty!

Avauslyönnit:

väylä 10 huomio väylän 15 pelaajat

väylällä 13 (varmistu ettei notkossa ole edellisen ryhmän pelaajia, SEURAA PEILISTÄ)

väylällä 18 (väylän vasemmalla puolella kulkee tie, jota pelaajat käyttävät)

ETÄISYYSMITTARIN KÄYTTÖ SALLITTU